EL- OT800

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

 

EL- OT800

 

 

EL- OT800
Total Length 1,900mm Height adjustable 1,100mm ~ 760mm
Lateral Subgroin Range 0˚ ~ 180˚    

Sản phẩm cùng loại